WEBBASERADE AFFÄRSSYSTEM Hjärt-Lungfonden

Webbaserade affärssystem

Uppdraget från kunden är att utveckla, vidareutveckla och förvalta ett modernt webbaserat affärssystem, skräddarsytt efter kundkrav och nytta

Moderna affärssystem behöver stödja ett företags verksamhet och processer och vara flexibla. Där generella affärssystem kan resultera i kostsamma integrationer med överflödig funktionalitet kan skräddarsydda system vara ett alternativ när krav ställs på anpassning. Specialanpassade system ger kunden noggrann kontroll över systemets behov och kostnader och kan prioritera därefter. Funktionalitet kan nyutvecklas, uppgraderas eller finjusteras, men även avvecklas i takt med verksamhetens fortveckling, vilket möjliggör att systemet hålls i ett ”nyskick”. I projektet ingår design och kravställning samt både ny- och vidareutveckling. Numer ingår också förvaltning och support.

Webbaserade affärssystem
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: