VASS –STRICS

VASS –Strics

Strics -  Omvärldssimulator till C2STRIC. Används för utbildning och övning av operatörer, taktik- och metodutveckling samt releaseutprovning av C2STRIC

Med hjälp av fördefinierade scenarier och/eller interaktiva roller i realtid, inklusive flygförare i ”cockpit”, kan Strics simulera all omgivning mot upp till två C2STRIC i samverkan, alternativt i övning av två styrkor mot varandra.

Sjöland&Thyselius har deltagit i roller som delprojektledare, systemdesigner, utvecklare, verifierare och dokumentatör.

 

 

Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

VASS –Strics
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: