UTVECKLING AV SIMULERINGSMODELLER

Utveckling av simuleringsmodeller

Kunden utvärderar framtida försvarssystem med hjälp av operationsanalys

S&T:s konsult ansvarade för utveckling och verifiering av simuleringsmodeller till simuleringsplattformen FLAMES ©.
Uppdraget omfattade modellering av dynamiska system, design och kravställning, modellering och implementering i FLAMES,  verifiering av modeller i Matlab samt integration i kundens simulatormiljö.

KONTAKTPERSON
Mattias Larsson
Mattias Larsson