TESTANLÄGGNING Anläggning för provning av raketmotorer

Testanläggning

Sjöland&Thyselius har utvecklat och levererat en anläggning för provning av raketmotorer under rymdliknande förhållanden. Det är den enda anläggningen av sitt slag för test av raketmotorer med miljövänligt bränsle. Ett minimum av utsläpp i kombination med bränsletypen gör den miljövänlig

 

Projektet genomfördes enligt plan och kunden ECAPS/Swedish Space Cooperation är mycket nöjd med leveransen, anläggningens prestanda samt att den dessutom är kostnadseffektiv att använda.

Åtagandet innebar att vi till fast pris levererade en komplett anläggning. Arbetet omfattade design, konstruktion, mät- och styrsystem samt all övrig mjuk- och hårdvara.

Beskrivning enligt kunds pressrelease rörande Sjöland&Thyselius leverans:
”STARCS (Sjöland&Thyselius Group) has developed and delivered a test chamber and ejector pump system for testing of rocket engines in space conditions. The ECAPS new “near vacuum” rocket engine test stand (TS-2) was successfully acceptance tested during the end of May 2011. The acceptance test was performed by firing a 5N and a 22 N HPGP thruster. Exceptionally “near vacuum” conditions was demonstrated, < 0.5 mbar during continuous firing. This unique facility is the only known “Green Rocket Test Facility” for storable propellants, a minimum of emissions makes it environmentally benign. The operations of the facility are very cost-effective and are performed to a fraction of the cost for rocket testing at DLR/Astrium, Aerojet and AMPAC. During fall 2011 the 50 N ACE (Advanced Concept Engine) thruster was successfully test fired in the new facility. The 50 N thruster was fired both in continuous and pulse mode and demonstrated record high specific impulse for a storable monopropellant thruster.”

KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: