SYSTEMARBETE TRÄNINGSSIMULATOR

Systemarbete träningssimulator

I naturtrogen terräng där både fiender och civila kan dyka upp övar stridsvagns¬besättningar inför kommande uppdrag. Det handlar inte om ett dataspel, utan om Försvarsmaktens simulator för stridsvagnsbesättningar.

Simulatorn är byggd för Stridsvagn 122 och övningarna genomförs i kabiner där all viktig inredning efterliknar den i Stridsvagn 122. Världen de ser är simulerad och kan anpassas efter behov. Besättningen som övar upplever att de sitter i det riktiga fordonet och de kan titta ut genom samma utblickar som vanligt. I simulatorn kan en besättning både öva sitt eget samarbete och träna tillsammans med andra stridsvagnsbesättningar. Träningsanläggningen finns på Markstridsskolan i Skövde. När simulatorn utvecklades var ett team från Sjöland & Thyselius FMVs kravställare och ansvarade för kravspecifikation samt utvärdering av anbud under upphandlingen. I genomförandeprojektet var Sjöland & Thyselius FMVs representant och förlängda arm.

KONTAKTPERSON
Mattias Larsson
Mattias Larsson