SYNKRONISERING I MOBILNÄT

Synkronisering i mobilnät

Hantering av frekvens-, tid- och fassynkronisering i paketbaserade mobilnät

Alla datanät inklusive mobila datanät kräver någon form av frekvens- och fassynkronisering. Radiospektrum är en dyrbar resurs och mobilnät har höga krav på frekvensstabilitet och fassynkronisering för ett optimalt utnyttjande av radiospektrumet. Mobilnäten har genomgått en förändring från TDM-baserade talnät, där synkronisering ingår som en del av transportfunktionen, till paketdatanät som kräver nya metoder.

Sjöland&Thyselius gjorde på uppdrag av kund en genomlysning av synkroniseringsmetoder i moderna paketbaserade mobilnät (LTE). Rapporten riktade sig till mobilnätsoperatörer och gav metod- och implementeringsrekommendationer.

Synkronisering av mobilnät utgår huvudsakligen från kraven på radiogränssnitten och de olika accessnätens krav. Då transportnätet har förändrats kraftigt under senare tid p.g.a. mobilnätens utveckling mot paketbaserad datatrafik, beskrevs metoder för tid-, frekvens- och fassynkronisering i både tidsdelade och paketbaserade transportnät med fokus på paketbaserade metoder. De traditionella transportnäten för mobilnät har primärt varit baserade på synkron TDM-teknik. Utveckling av mobilnäten mot höga överföringshastigheter och paketbaserad transportteknik som Ethernet, MPLS och IP innebär att nya statistiska paketbaserade synkroniseringsmetoder har utvecklats.

I den rapport som togs fram gjordes ett antal rekommendationer för synkronisering i dagens mobilnät.

Synkronisering i mobilnät
KONTAKTPERSON
Gunilla Rydberg
Gunilla Rydberg