PRODUKTIONSSYSTEM Manufacturing Engineering System

Produktionssystem

Kunden FLIR bygger värmekameror för många olika tillämpningar, t.ex. hälsovård och byggnadsinspektioner. Sjöland&Thyselius konsult ansvarar för ett produktionssystem som används på anläggningar i två länder.

Uppdraget omfattar ansvar för underhåll och vidareutveckling av kundens Manufacturing Engineering System. Våra konsulter är med och designar, kravställer, implementerar. Arbetet berör både hårdvaru- & operatörsgränssnitt. Periodvisär det också arbete med utveckling, industrialisering och processer.

Produktionssystem
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: