PC DART Kommunikationssystem till Försvaret

PC Dart

Sjöland&Thyselius har utvecklat kommunikationssystemet PC-Dart. Uppdraget började för 20 år sedan som ett åtagande mot Försvarets Materielverk. PC Dart lever vidare idag och används av Försvarsmakten både i Sverige och vid missioner utomlands.

PC Dart är baserat på C och C++ och används för sändning, mottagning och hantering av meddelanden i ett flertal olika kommunikationssystem; radio- och satellitkommunikation, mobila och fasta telefonnät. 

Systemet innehåller kryptering, positioneringstjänst GPS och larmfunktionalitet med analysfunktion. 

På bilden ovan syns en av flera möjligga användningsområden för PC Dart. Det är en kanon 12/80 som leds av Dartmeddelanden/PC Dart.

Sjöland&Thyselius ansvarade för hela systemutvecklingen och deltog i projektets alla faser. Idag, 20 år senare, har Sjöland&Thyselius fortfarande ansvaret för vidareutveckling och underhåll av PC Dart.

PC Dart
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: