LUFTVÄRDIGHET & TEKNISK SUPPORT

Luftvärdighet & teknisk support

Lufttransport A/S är nordens största operatör inom ambulansflyg och samhällsnyttig service

Sjöland&Thyselius har haft uppdrag att stödja Lufttransport A/S med luftvärdighet och flygteknisk support. Uppdragen har innefattat utveckling av kvalitetssäkrade och effektiva rutiner samt expertstöd inom ett antal områden.  Uppdragen har berört certifiering, fortsatt luftvärdighet, installationer av avionik och medicinsk apparatur, utveckling av kvalitetssystem, projektledning av integrerat flygunderhållssystem (MRO) samt rådgivning till LEAN processer.

Luftvärdighet & teknisk support
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: