FLIGHTBOOK SK60 Elever flyger inomhus

FlightBook SK60

S&T har utvecklat Flightbook Sk60 som används vid Flygskolan i Linköping under GFU, Grundläggande flygutbildning

Utbildningshjälpmedlet, som bygger på kommersiell pc-teknik, finns i två utföranden. En desktoptränare och en fullskalig utbildningsanläggning där simuleringen är integrerad med en verklig cockpit och dom-projektion för ökad realism.

S&T svarar även för vidmakthållande och tekniskt stöd för utbildningshjälpmedlet Flightbook Sk60 i form av ett helhetsåtagande där vi svarar för underhåll, support och uppgradering under flera år.

 

FlightBook SK60
KONTAKTPERSON
Mattias Larsson
Mattias Larsson