FÄLTMÄTPROGRAM (FMP) Ett åtagande gentemot Försvarets Materielverk (FMV)

Fältmätprogram (FmP)

Sjöland&Thyselius har utvecklat en PC Applikation som kallas FmP (Fältmätprogram) som används av Försvarsmakten för spatiala beräkningar i samband med indirekt eld fältberäkningar.

Vid övergången från handhållna räknare till PC-baserade datormiljöer fanns behov av en modernare version av ett fältmätprogram med modernt användargränssnitt. Sjöland&Thyselius tog fram en lösning och utvecklade FmP för användning I Microsoft Windows miljö. Projektet genomfördes som ett ”in-house”-uppdrag i Sjöland&Thyselius egna lokaler.

Utvecklingen var en Windows applikation i C# och .NET som omfattar säkerhetskritisk mjukvaruutveckling (underlag för eldgivning) och  avancerade spatiala beräkningar.  Det är ett pekskärmsanpassat användargränssnitt

Projektet har också tagit fram en PDA Applikation med anpassning av det grafiska gränssnitt för en handhållen enhet. Kunden är Försvarets Materielverk som levererar materielen till Försvarsmakten. Sjöland&Thyselius har vunnit uppdraget på fast pris i konkurrens och levererat en bra produkt på budget i tid.

Fältmätprogram (FmP)
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: