ECALL Nödlarmsystem för personbilar

eCall

Sjöland&Thyselius medarbetare leder på uppdrag av Lindholmen Science Park det svenska delprojektet inom EU-projektet HeERO – Harmonised eCall European Pilot

HeERO-projektet är ett sameuropeiskt projekt som ska förbereda för ett samordnat införande inom hela EU av en nödlarmstjänst från fordon. Om ett fordon krockar så allvarligt att något säkerhetssystem löser ut ska ett larm skickas till närmaste 112-central. 112-centralen ska också kunna tala med de som är i bilen, för att få en klarare bild av vad som hänt och vilken hjälp som behövs. Även ifall bilföraren är medvetslös kommer systemet att kunna informera räddningsarbetarna om den exakta olycksplatsen, så att hjälp kan skickas ut till olycksplatsen.

HeERO adresserar den europeiska nödsamtalstjänsten "eCall" för fordon som grundar sig på 112, det gemensamma europeiska larmnumret. Under tre år (januari 2011 till december 2013) har de nio europeiska länder som utgör HeERO-konsortiet bedrivit ett interoperabelt och samordnat fältprov av standarderna och specifikationerna för ett fordonsbaserat nödsamtalssystem för 112.

Finland, Grekland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Rumänien, Sverige, Tjeckien och Tyskland har alla gemensamt och var för sig arbetat med att förbereda för E112 eCall så att de kan tillhandahålla en hållbar eCall-tjänst för de europeiska medborgarna. Målet var även att dela med sig av lärdomar och erfarenheter till andra medlemsstater.

eCall är en av de prioriterade åtgärderna inom ITS-direktivet och är en del i att uppnå EUs mål att minska antalet dödsoffer och allvarligt skadade i trafiken med 50%.

HeERO-projektet är delvis finansierat av Europeiska Kommissionen genom ICT PSP-programmet.

eCall
KONTAKTPERSON
Gunilla Rydberg
Gunilla Rydberg