CERTIFIERING AV IT-SÄKERHET

Certifiering av IT-säkerhet

CSEC är en oberoende enhet inom Försvarets materielverk (FMV), och verkar som Sveriges nationella certifieringsorgan för IT-säkerhet i produkter och system enligt standarden Common Criteria (CC).

Sjöland&Thyselius har haft uppdraget att stödja CSEC. Detta har bland annat innefattat utveckling och vidmakthållande av CSEC:s verksamhetsledningssystem samt självständigt utföra licensiering och tillsyn av ITSEF.

Certifiering av IT-säkerhet
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: