AUKTORISATION Ledningsstaben

Auktorisation

Ledningsstaben hanterar stora strategiska frågor, som planering av Försvarsmaktens verksamhet och ekonomisk styrning av myndigheten. (CIO), Chief Information Officer, är en av sju underavdelningar på Ledningsstaben

Sjöland&Thyselius stöder i dessa uppdrag LEDS CIO genom arbetet på auktorisationskontoret. Sjöland&Thyselius deltar i auktorisationsprocessens genomförande med bland annat informationsinhämtning, granskningar, beslut samt framtagande av beslutsunderlag allt detta för att möjliggöra en säker IT-verksamhet för Försvarsmakten. Arbetet genomförs som en del av Försvarsmaktens livscykelprocess som är en anpassning av standarderna SS-ISO/IEC 15288 och ISO/IEC 12207.

Auktorisation
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: