REFERENSUPPDRAG Vi levererar nytta

Referensuppdrag

Vi brukar säga att vi är experter på tekniska system. På den här sidan kan du läsa om ett antal av de uppdrag vi har haft. Exemplen kommer att ge dig ett smakprov på vad vi kan och en bild av vilka vi är.

Våra uppdrag är ofta både spännande och utmanande och vi arbetar mycket med ny teknik. Det gör att vi kan leverera den senaste kunskapen till våra kunder och på så sätt ge dem möjligheter att ligga i framkant med sina lösningar och erbjudanden.

Luftvärdighet & teknisk support

LUFTVÄRDIGHET & TEKNISK SUPPORT

Sjöland & Thyselius har haft uppdrag att stödja Lufttransport A/S med luftvärdighet och flygteknisk support. Uppdragen har innefattat utveckling av kvalitetssäkrade och effektiva rutiner samt expertstöd inom ett antal områden. Uppdragen har berört certifiering, fortsatt luftvärdighet, installationer av avionik och medicinsk apparatur, utveckling av kvalitetssystem, projektledning av integrerat flygunderhållssystem (MRO) samt rådgivning till LEAN processer.

Fältmätprogram (FmP)

FÄLTMÄTPROGRAM (FMP)

Sjöland&Thyselius har utvecklat en PC Applikation som kallas FmP (Fältmätprogram) som används av Försvarsmakten för spatiala beräkningar i samband med indirekt eld fältberäkningar. Projektet genomfördes som ett ”in-house”-uppdrag i Sjöland&Thyselius egna lokaler.

PC Dart

PC DART

Sjöland&Thyselius har utvecklat PC Dart åt Försvaret. PC Dart används för sändning och mottagning av meddelande i olika kommunikationssystem tex radio- och satellitkommunikation samt i olika telenät.

Ramverk för samverkan

RAMVERK FÖR SAMVERKAN

Sjöland&Thyselius var projektledare och verksamhetsutvecklare vid inventering av ramverk för samverkan inom krisberedskap. Uppdraget innebar att ta fram förutsättningar för utveckling av ett nationellt ramverk för att stödja koordinerade beslut i krisberedskapssystemet.

eCall

ECALL

Sjöland&Thyselius leder det svenska delprojektet inom EU-projektet HeERO, Harmonised eCall European Pilot, som är ett sameuropeiskt projekt som ska förbereda för ett samordnat införande inom EU av en nödlarmstjänst från fordon.

Synkronisering i mobilnät

SYNKRONISERING I MOBILNÄT

Sjöland&Thyselius gjorde på uppdrag av kund en genomlysning av synkroniseringsmetoder i moderna paketbaserade mobilnät (LTE). Rapporten riktade sig till mobilnätsoperatörer och gav metod- och implementeringsrekommendationer.

Produktionssystem

PRODUKTIONSSYSTEM

Sjöland&Thyselius konsulter är med och designar, kravställer och implementerar ett produktionssystem hos FLIR för produktion av värmekameror för olika tillämpningar.

Webbaserade affärssystem

WEBBASERADE AFFÄRSSYSTEM

Sjöland&Thyselius konsulter har utvecklat, vidareutvecklar och förvaltar ett modernt webbaserat affärssystem, skräddarsytt efter kundkrav och nytta.