UTVECKLINGSMILJÖ

Utvecklingsmiljö

På vårt huvudkontor i Stockholm har vi ett utvecklingscenter med lokaler och utrustning väl anpassade till att genomföra helhetsåtaganden inom systemutveckling

Utvecklingscentrets främsta uppgift är att inrymma de kundprojekt inom systemutveckling som bedrivs i åtagandeform. Det finns därför personal som besitter kompetens för alla roller inom systemutveckling såsom projektledning, kravanalys, systemarkitektur, programmering, testning och integration. Utöver detta används utveklingscentret även ofta vid utbildning av konsulterna, för tester av nya tekniker och metoder samt för genomförande av examensarbeten.