INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Internationella samarbeten

Sjöland&Thyselius har genom sin personal och sina projekt en mycket god förankring på den internationella arenan

Genom tidigare projekt och kompletterande strategiska rekryteringar har Sjöland&Thyselius goda kontakter i Singapore, Sydkorea, Kina och USA liksom i Holland, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Norden. Genom ordförandeskapet i NATO AVT et 135 är kontakterna även mycket goda med Kanada, Portugal och Japan.