OM OSS Sjöland&Thyselius

Om oss

Sjöland&Thyselius grundades 1989 som ett specialistföretag inom försvar och IT. Våra kunskapsområden har utvidgats och utvecklats i takt med att företaget har växt. Koncernen omfattar nu drygt 150 medarbetare.

Sjöland&Thyselius erbjuder högkvalitativa tjänster för projekt- och verksamhetsledning, arkitektur & kravställning, systemutveckling, intelligenta transportsystem (ITS), IT-säkerhet, kommunikationssystem, miljö- och systemsäkerhet, modellering- och simulering, sensorer & signalbehandling, test och verifiering och utbildningssystem.

Våra kunder finns inom försvar och samhällssäkerhet, offentlig sektor samt produktutvecklande organisationer inom framförallt områdena försvar, telekommunikation, transport/ infrastruktur och medicinsk teknik.

Vi har som komplement till kompetensförstärkning även stor vana av helhetsåtaganden samt outsourcing och har erfarenhet av att ta på oss ansvar för projekt som innehåller både hårdvara, mjukvara, mekanik, installation och service.

Sjöland&Thyselius har funnits sedan 1989 och har idag kunder i Sverige, Norge, övriga Europa och Asien.

Vårt arbete kännetecknas alltid av hög kvalitet och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög utbildningsnivå på våra medarbetare. Nära samarbete med Universitet och högskolor är ett sätt att långsiktigt säkra tillgång på välutbildade medarbetare och stimulera oss som redan arbetar i företaget. Genom arbete i forskningsnära projekt håller vi oss ständigt uppdaterade om akademiska nyheter inom våra områden, och kan därför föra denna nya kunskap till gagn för våra kunder.

Vi söker kontinuerligt personer som är intresserade av att arbeta i en miljö där kunskap och innovationsförmåga skattas högt.

KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: