20131028

Utbildningshjälpmedel för flygplan Sk60

Sjöland&Thyselius har fått FMV:s förtroende att leverera vidmakthållande och tekniskt stöd för utbildningshjälpmedlet Flightbook Sk60.

Uppdraget är ett helhetsåtagande där Sjöland&Thyselius svarar för underhåll, support och uppgradering under 2013-2014. I beställningen finns optioner för fortsatt stöd under åren 2015-2017.

Flightbook Sk60 används vid Flygskolan i Linköping under GFU, Grundläggande flygutbildning. Utbildningshjälpmedlet, som bygger på kommersiell pc-teknik, finns i två utföranden. En desktoptränare och en fullskalig utbildningsanläggning där simuleringen är integrerad med en verklig cockpit och ”dome display” för ökad realism.”

NYHETER