20140203

Thomas Lindeborg ny Bid Manager och tillika seniorkonsult

Thomas Lindeborg började 3 februari som Bid Manager och seniorkonsult på Sjöland & Thyselius

Thomas har lång erfarenhet från både projekt- och linjebefattningar vid Fazer AB, Försvarsmakten, Regeringskansliet och FMV. Här har han bland annat jobbat med ekonomi, logistik, offentliga upphandlingar (LoU, LUFS) och internationella relationer. Närmast kommer Thomas från Connecta AB där han arbetat som senior IT- och managementkonsult samt Bid Manager.
Thomas är ekonom med en MBA samt har certifieringar inom Project Management (PROPS, PMI) samt Systems Engineering (ASEP).

Thomas Lindeborg

NYHETER