20150309

Svenska kraftnät tecknar ramavtal

Sjöland&Thyselius har via C2Solutions tecknat ramavtal med Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

Avtalet omfattar följande delar:

- Rakel implementering

- Informationssäkerhet

- IT- och SCADA-säkerhet

- Säkerhetsskydd

- Säkerhetssamordnare

- Projektledare

Avtalstiden är 2 år med möjlighet till en förlängning på 1+1 år.

”Det är mycket roligt att vi nu kan stötta Svenska kraftnät på bred front med specialiststöd.” - Joakim Lörne, Marknadschef C2Solutions AB Gunilla Rydberg  som stöttar C2Solutions i avtalet från Sjöland&Thyselius  sida, ser fram emot att tillsammans kunna erbjuda mycket kompetenta konsulter inom området.

Kortfattat om Svenska kraftnät:

Svenska kraftnät är myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara olika kritiska situationer. Myndigheten samordnar även landets dammsäkerhet.

C2Solutions AB ett IT-konsultföretag som är specialister på Säker IT och har under tio års tid jobbat mot kunder som försvarsmakten, RPS, Ericsson m.fl. Konsulterna har tillsammans flera hundra manår erfarenhet.

Sjöland&Thyselius är ett specialistföretag som under 25 år erbjudit avancerade tekniktjänster till kunder inom försvar och samhällssäkerhet, offentlig sektor samt produktutvecklande organisationer inom framförallt områdena försvar, samhällssäkerhet, telekommunikation, transport/ infrastruktur och medicinsk teknik.                      

NYHETER