20131106

Sjöland&Thyselius ställer ut på Mötesplats Samhällssäkerhet 13-14 november 2013

Sjöland&Thyselius ställer ut på Mötesplats Samhällssäkerhet på Kistamässan i Stockholm 13-14 november.

I vår monter A:31 kommer vi demonstrera, diskutera och djupanalysera området samhällssäkerhet med hjälp av legomodeller och ett antal experter inom verksamhetsutveckling, kommunikationssystem, intelligenta transportsystem, riskanalys och träning.

Vi håller även två föredrag i Speakers’ corner:

• Onsdagen 13/11 kl. 15:00 talar Camilla Nyquist om ITS för ökad samhällssäkerhet och nytta

o Säkrare och effektivare transporter av farligt gods – för kommersiella aktörer liksom räddningsverksamhet
o Hur bidrar eCall och andra intelligenta transportsystem?

• Torsdagen 14/11 kl. 10:45 presenterar Stefan Kuttainen Våra flygande samhällsresurser – yttre hot samt riskhantering

o Polisflyget, sjöräddningen samt ambulansflyget; vilka yttre faktorer kan de påverkas av?
o Hur kan man hantera riskerna och förbereda sig?
o Hur samordnas information och riskhantering?

Läs mer: www.samhallssakerhet.se

NYHETER