20131028

Sjöland&Thyselius rekryterar i Linköping

Med start den 1 november kommer Sjöland&Thyselius att etablera ett kontor i Linköping. Johan Mårtensson med ett förflutet inom flygteknik och ledningssystem har rekryterats till posten som affärsområdeschef.

Sjöland&Thyselius VD, Mikael Tjernlund säger att företaget sedan flera år har en nära relation med bland annat FMV och Saab och att man beslutat att man vill stärka den relationen genom utökad närvaro i Linköpingsregionen.

- Linköping med omnejd är en region med stark tillväxt i allmänhet och inom försvars- och säkerhetsområdet i synnerhet säger Johan. Linköping har en unik position i Sverige och Europa genom att erbjuda en arena där högteknologisk forskning och affärsverksamhet möts. Linköpings Universitet, FOI, Saab och ett stort antal mindre och medelstora aktörer samsas på denna arena. Vi är övertygade att Sjöland&Thyselius har en roll att spela på samma arena.

Redan från dag ett kan vi erbjuda en omfattande kompetens baserad på våra 65 konsulters gedigna erfarenheter inom exempelvis systemutveckling, simulatorer och kommunikationsteknologi. I ett lite längre perspektiv skall vi bli fler, inte minst i Linköping.

NYHETER