20150511

Sjöland&Thyselius på UAS Forum Sweden

Johan Mårtensson från Sjöland&Thyselius deltar som "invited speaker" på UAS (Unmanned Aerial Systems) Forum Sweden och skall tala under rubriken"UAS som beslutsstöd".

Det går inte att ta miste på det rekordstora intresset för obemannade flygande system  (så kallade ”drönare”). Den 19-20 maj genomförs Sveriges första stora nationella konferens inom området i Linköpings Konsert och Kongress. UAS Forum vänder sig till både beslutsfattare, tillverkare och användare av obemannade flygande farkoster.

Sjöland&Thyselius har genom sin verksamhet i Airborne Systems en stark position på marknaden för civila bemannade luftburna övervakningssystem. UAS är en etablerad resurs vid militär spaning och vi är övertygade om att obemannade system står inför ett genombrott även på den civila marknaden och att det ligger en stor potential i att kombinera bemannade och obemannade system för att effektivt lösa olika spaningsuppdrag, säger S&Ts VD Mikael Tjernlund.

NYHETER