20140303

Sjöland&Thyselius har anslutit sig som medlem i Aerospace Cluster Sweden – ACS

Det finns sedan lång tid, med centrum i Östergötland, en svensk klusterbildning runt flyg. Linköpings kommun, med epitetet ”Sveriges flyghuvudstad”, har tagit initiativ till att formalisera ett svenskt flygkluster.

- Vi uppskattar Linköpings kommuns vilja att stimulera kontakter och affärsmöjligheter mellan företag som arbetar inom flygområdet. Genom vårt medlemskap i ACS vill vi bidra till ett livskraftigt kluster och hoppas naturligtvis även att det skall främja framtida affärsmöjligheter, säger VD Mikael Tjernlund.

Se bifogad länk för ytterligare information om ACS och relaterade aktiviteter.
http://acs-aero.com/

NYHETER