20140515

Sjöland&Thyselius förvärvar SSC Airborne Systems

Sjöland&Thyselius (S&T) blir en världsledande leverantör av havsövervakningssystem genom köpet av SSC (Swedish Space Cooperation) verksamhet Airborne Systems.

Det svenska havsövervakningssystemet har ett globalt kundnät och har nyligen uppmärksammats i samband med spaningarna efter det försvunna malaysiska trafikflygplanet.

Mikael Tjernlund, VD på Sjöland&Thyselius, är mycket glad över förvärvet som är ett strategiskt steg i S&T:s ambitioner att förstärka förmågan att leverera systemtekniska helhetslösningar och öka sin internationella närvaro.

-Köpet medför att vi får ett nytt marknadssegment inom kustbevakning som är ett naturligt komplement till nuvarande affärsområden med försvar, samhällssäkerhet och telekommunikation. Havsövervakningssystemets användningsområden inom sjöräddning, upptäckt av oljespill och övervakning av sjötrafik känns högaktuella och utgör växande verksamhetsområden med tanke på tilltagande sjötrafik och ökad miljömedvetenhet. Airborne Systems har varit en del av SSC:s produktportfölj sedan 35 år och har utvecklats som en spinoff av rymdverksamheten.

-För SSC är det glädjande att en mångårig framgångsrik verksamhet får en ägare som i sitt helhetserbjudande satsar på just den typ av tekniska lösningar som Airborne Systems levererar, säger SSC:s VD Stefan Gardefjord. Med Sjöland&Thyselius får verksamheten en ägare med hög kompetens inom just systemintegration och tidpunkten för en förändring är rätt med tanke på hur SSC allt mer satsar på avancerade rymdtjänster.

Sjöland&Thyselius grundades 1989 som ett specialistföretag inom försvar och IT och har sedan 20 år erbjudit både expertkompetens och helhetsåtaganden omfattande hårdvara, mjukvara, installation och service. På senare år har ökat fokus lagts på internationell närvaro och helhetsåtaganden som omfattar leverans av kundanpassade systemlösningar baserat på kommersiella produkter.

S&T:s centrala kompetensområden inom systemintegration, kommunikationsteknologi, sensorer, signalbehandling och utbildningssystem är kärnområden inom kustövervakningssystem liknande MSS 6000 och borgar för synergier.

NYHETER KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: