20140117

Sjöland&Thyselius erhåller order på forskningsanläggning till Kina

Sjöland&Thyselius har signerat ett kontrakt omfattande ett helhetsåtagande att till Jiao Tong University i Shanghai leverera en testanläggning inriktad mot forskning som syftar till att utveckla bränsleeffektiva gasturbiner.

Projektet påbörjades under 2013 och kommer att slutlevereras innan sommaren 2014. Anläggningen som levereras kommer primärt att användas med syfte att minska bränsleförbrukningen i framtidens civila jetmotorer.

Mikael Tjernlund, VD på Sjöland&Thyselius, är mycket glad över beställningen som är strategisk och öppnar upp för ett bredare samarbete inom det civila flygområdet med universitet i Kina. Beställningen är den andra större som Sjöland&Thyselius erhållit rörande att leverera en komplett testanläggning och stärker ytterligare upp etablerade samarbeten inom området med universitet i Sverige och forskningsinstitut från Tyskland.

Johan Mårtensson, affärsområdeschef för Sensor and Information Systems, är projektledare och betonar att projektet är viktigt för företagets satsning för att befästa sin position som ett av norra Europas ledande företag inom motor- och flygteknik samt stärka sin profil  avseende utveckling av avancerade mät- och styrsystem.

NYHETER KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: