20160901

Sjöland & Thyselius förvärvas av ÅF

Sjöland & Thyselius kommer att bli en del i ÅF Technology genom en affär där ÅF förvärvar 100% av aktierna i försvars- och tekniska managementkonsulten Sjöland & Thyselius. Med förvärvet bidrar Sjöland & Thyselius till att ÅF ytterligare stärker sin position inom försvarsindustrin men även inom fordons-, telekom- och samhällssäkerhetssektorn.

” Vi har renodlat vår verksamhet, och det går väldigt bra för oss, och därför är det strukturellt riktigt att göra den här affären nu. Det pågår en konsolidering på marknaden där det blir allt viktigare att ha stora resurser och sammanslagningen kommer förbättra våra möjligheter till nya och större affärer. Jag har följt ÅF genom åren och är imponerad av deras resa,” säger Rune Thyselius, huvudägare i Sjöland & Thyselius.

”­Sjöland&Thyselius är en etablerad aktör inom framförallt den svenska försvarsindustrin med konsulter som besitter väldigt hög kompetens. De kommer att komplettera och stärka vår egen försvarssida, inte minst genom specialistkunskaper om bland annat flyg- och simulatorer men även inom fordons- och samhällssäkerhetssektorn blir deras tekniska managementtjänster ett välkommet tillskott. Tillsammans kommer vi kunna skapa nya innovativa lösningar för våra kunder”, säger Viktor Svensson, chef division Technology på ÅF. 

Omsättningen 2015/2016 (brutet räkenskapsår) var 78 MSEK. Sjöland & Thyselius har 50 medarbetare som erbjuder högkvalitativa tjänster för bland annat utbildningssystem, modellering och simulering, avancerade kommunikationssystem, uppkopplade fordon och tekniska managementtjänster. Våra kunder finns främst inom försvar, telekommunikation, fordonsindustrin och samhällssäkerhet. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg.

För mer information: Rune Thyselius, rune.thyselius@st.se +46 708 320103

NYHETER