20150507

Joakim Hägvall vid Sjöland&Thyselius får Nato Scientific Excellence Award 2015

Den 16 april 2015 meddelade René LaRose ansvarig för NATO Science and Thechnology Organization Collaboration Support Office att forskningsgruppen AVT 179 får 2015 års Nato Scientific Excellence Award. Priset tilldelas för ”Exceptional effort in significant STO activities, excellence and orginality in the scientific and technical content therein, outstanding results in term of military benefit and, since it was about a team award, quality and degree of collaboration”.

Gruppen leddes av Joakim Hägvall (SWE) och Adam Cumming (UK) och gruppen arbetade med avveckling av föråldrad ammunition samt metoder för att ta fram ny mer miljövänlig ammunition. I gruppen deltog forskare och experter från ett tiotal länder och jobbade tillsammans under 3 år för att ta fram en rapport om framtiden inom ammunitionsutveckling både avseende föråldrad och ny ammunition.

Joakim Hägvall

 

 

NYHETER