20160119

God fortsättning på 2016!

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners ett framgångsrikt 2016!

Här på Sjöland&Thyselius har vi under slutet av förra året gjort några förändringar för att stärka vår position och förhoppningsvis kunna serva er ännu bättre i 2016.  Vi har avyttrat Airborne Systems till nya ägare som ger dem möjlighet att utvidga sitt affärserbjudande.  Deras nya affärspartner kommer vara Bromma Air Maintenance (BAM).  Vårt samarbete kommer dock att fortsätta och vi kommer även i framtiden utnyttja de synergier som finns mellan företagen.

I slutet av januari kommer vi (och även Airborne Systems) att flytta till nya lokaler i Chokladfabriken i Sundbyberg. Vår nya adress för huvudkontoret blir:

Sjöland&Thyselius
Löfströms Allé 5, plan 6
172 66 SUNDBYBERG

Vårt andra kontor i Stockholm, på Banérgatan 91, samt övrigt såsom emailadresser, telefonnummer, faxnummer etc är oförändrat.

Sjöland&Thyselius har under 2015 framgångsrikt följt sin strategi att leverera dels expertkompetens och dels helhetsåtaganden omfattande hårdvara, mjukvara, installation och service. Vi har fått in flera nya spännande uppdrag och utökat vår styrka av konsulter för att ge nya och gamla kunder den expertservice ni efterfrågar och vi hoppas att få ert fortsatta förtroende även i 2016.

 

Mikael Tjernlund
VD
Sjöland&Thyselius

NYHETER