20150318

Framgångsrik satsning för Sjöland&Thyselius

Sjöland&Thyselius har lyckats i sina ambitioner att förstärka förmågan att leverera systemtekniska helhetslösningar och öka sin internationella närvaro. En del av satsningen var köpet av Airborne Systems, som producerar det svenska flygburna havsövervakningssystemet MSS 6000, och etablerandet av en eftermarknad hos befintliga kunder.

Mikael Tjernlund, VD för Sjöland&Thyselius, är mycket nöjd med att detta lyckats så väl. Sjöland&Thyselius är nu en världsledande leverantör av flygburna havsövervakningssystem och har under senaste halvåret etablerat eftermarknad hos flera kunder i Europa, Nordamerika och Asien. Systemuppgraderingar har sedan årsskiftet sålts till bl a Kanada och Finland, som har använt systemet i flera år, och nu får möjlighet att utnyttja de allra senaste tekniska förbättringarna. 

TC-Dash 8_PM83209

Ett av Kanadas tre flygplan med MSS 6000 för havsövervakning uppgraderas nu, vilket möjliggör övervakning även av landområden. Foto Paul Minaar.

Havsövervakningssystemets användningsområden inom sjöräddning, upptäckt av oljespill och övervakning av sjötrafik är högaktuella och utgör växande verksamhetsområden med hänsyn till tilltagande sjötrafik och ökad miljömedvetenhet.

 

NYHETER