20141209

Förvaltningsåtagande

Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende från FMV att leverera vidmakthållande och tekniskt stöd för utbildningshjälpmedlet Flightbook Sk60.

Uppdraget är ett helhetsåtagande där Sjöland&Thyselius svarar för underhåll, support och uppgradering under 2015-2016.

 

Flightbook Sk60 används vid Flygskolan i Linköping under GFU, Grundläggande flygutbildning. Utbildningshjälpmedlet, som bygger på kommersiell pc-teknik, finns i två utföranden. En desktoptränare och en fullskalig utbildningsanläggning där simuleringen är integrerad med en verklig cockpit och ”dome display” för ökad realism.

NYHETER