20150925

Förnyat vidmakthållande av PC-Dart!

S&T har fått i uppdrag av FMV att fortsätta vidmakthållandet av meddelandehanteringssystemet PC-Dart under 2015 och med optioner på fortsatt vidmakthållande fram till 2019.

PC-Dart -kombo -1

NYHETER