20160520

Förlängt åtagande inom flygutbildning

Sjöland&Thyselius fortsätter leverera vidmakthållande och tekniskt stöd för utbildningshjälpmedlet Flightbook Sk60.

Sjöland&Thyselius har erhållit beställning på fortsatt helhetsåtagande för underhåll, support och uppgradering till och med 2017.

Flightbook Sk60 används vid Flygskolan i Linköping under GFU, Grundläggande flygutbildning. Utbildningshjälpmedlet, som bygger på kommersiell pc-teknik, finns i två utföranden. En desktoptränare och en fullskalig utbildningsanläggning där simuleringen är integrerad med en verklig cockpit och ”dome display” för ökad realism.

NYHETER