KONSULTER INOM ILS, SYSTEMSÄKERHET, KRAVLEDNING/KRAVHANTERING OCH IT-SÄKERHET

Sjöland & Thyselius är ett väletablerat konsultföretag inriktat på avancerade tekniska system
Inom affärsområdet ”Systems Engineering & Safety” är vi en grupp tekniska konsulter som har mångårig erfarenhet inom våra olika expertområden.

Medarbetarna utgör kärnan i kunskapsföretag som Sjöland & Thyselius. Tack vare vår höga utbildningsnivå, breda kompetens och mångåriga erfarenhet levererar vi till nöjda kunder. Våra uppdrag handlar ofta om kravställning av system, säkerhetsgranskning/systemsäkerhet, IT-säkerhet och luftvärdighet.
Det går bra nu och därför söker vi konsulter med en bakgrund inom Integrerat Logistikstöd (ILS), Systemsäkerhet, Kravledning/Kravhantering och IT-säkerhet. Våra kunder finns såväl inom myndigheter som inom den privata sektorn.
Som konsult jobbar du ofta nära kunden vilket kräver god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Arbetet utförs till stor del på svenska, men andra språkkunskaper är en merit.