TEST OCH VERIFIERING

Test och verifiering

Sjöland&Thyselius konsulter kan hjälpa dig att kvalitetssäkra genom att hitta fel och brister så tidigt som möjligt i processen

Våra konsulter kan allt från kravställning, testspecifikationer, testplanering och testledning till att genomföra tester och rapportering med integrerad kravspårning.

Vi genomför både integrationstester, systemtester och funktionstester. Vi arbetar gärna med att implementera automattester.

KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: