SENSORER OCH SIGNALBEHANDLING Mät och styr rätt för ökad säkerhet och effektivitet

Sensorer och signalbehandling

Vi kan hjälpa kunder att kravställa och utvärdera sensorer. Vi kan medverka eller självständigt utforma algoritmer för detektion, klassificering och identifiering av objekt eller för att styra processer.

Såväl sensorer som processorer och batterier har blivit ständigt mindre, billigare och mer kraftfulla. Inom flera områden leder utvecklingen till att vi idag kan mäta och övervaka processer och system i en allt större omfattning. I många tillämpningar är sensorerna många till antalet och var för sig enkla. Stora mängder data kan genereras till låg kostnad. Kraven på effektiv signalbehandling har därmed ökat. Systemkraven omfattar ofta hög detektionsförmåga och liten andel falsklarm.

Applikationerna kan finnas bland annat inom styr- och reglersystem, förarstöd i bilar eller flygplan och säkerhetsövervakningssystem.

 

Fotografier från NASA

Sensorer och signalbehandling