SÄKERHET OCH MILJÖ

Säkerhet och miljö

I vårt arbete att stödja våra kunder att utveckla eller upphandla system och produkter erbjuder vi också tjänster i riskhantering och miljöfrågor

Vi erbjuder expertis för att minimera våra kunders risker och påverkan på miljön. Inom riskområdet erbjuder vi tjänster så som systemsäkerhetsarbete men också traditionella riskanalyser och tillförlitlighetsstudier. Inom miljöområdet erbjuder vi tjänster som miljöinventering av produkter, stöd i designfrågor, livscykelanalyser och avvecklingsutredningar.

Referensuppdrag
Luftvärdighet & teknisk support
VASS –Strics

KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: