MODELLERING & SIMULERING Ger dig svaren du behöver. I tid.

Modellering & simulering

S&T arbetar med simulatorer, simuleringsplattformar, simuleringsmodeller, och simuleringsnätverk för analys och kostnadseffektiv utveckling av produkter, processer och förmåga

S&T har lång erfarenhet av modellering och simulering, framför allt inom försvarsområdet. Men vår kunskap inom modellering och simulering är lika applicerbar inom sjukvård, processindustri, transportsektorn och samhällssäkerhet för att nämna några exempel.

En av våra styrkor inom modellering och simulering är att vi kan ta helhetsansvar för projekt där en simulator, simulatorplattform eller simuleringsmodeller ska utvecklas. Ytterligare en styrka är att vi kan bistå med experter inom ett stort antal områden, som validering och test av simuleringsmodeller eller simulatorer. Vi har även erfarenhet av att ta fram strategier för modellering och simulering.

Simulatorer

Inom Sjöland&Thyselius finns lång erfarenhet av att utveckla och arbeta med simulatorer. Idag arbetar vi främst med simulatorer för militär luftledning, militär ledningsträning, utvärdering och analyser samt militära utbildningssystem och träningsanläggningar. En av våra mest avancerade produkter är ett utbildningshjälpmedel till skolflygplanet SK60, SK60 FlightBook, som används vid utbildning av piloter vid Flygvapnets flygskola på Malmen i Linköping.

Vi hjälper även våra kunder med behovsanalyser, upphandling, utprovning och driftsättning av simulatorer och simulatorsystem.

Simuleringsplattformar och simuleringsmodeller

Simuleringsplattformar och simuleringsmodeller har fördelen att de ofta kan användas för flera olika simuleringar. Återbruk minskar kostnaderna och snabbar upp processen när nya behov av modellering och simulering ska tillgodoses.

Vi använder i stor utsträckning tredjepartsprodukter såsom X-Plane, FLAMES® och VBS2 som grund för våra simuleringar. I dessa byggs scenarier och modeller som representerar verkligheten på önskad detaljnivå. Exempelvis har vi byggt modeller av luftfarkoster, fartyg, fordon, sensorer, kommunikationssystem, mänskligt beteende samt hela militära förband. Vi har även utvecklat egna simuleringsplattformar.

Interoperabilitet och simuleringsnätverk
Sjöland&Thyselius arbetar också med distribuerad simulering där flera olika simulatorer, genom sammankoppling i nätverk med kommunikationsstandarder som DIS, HLA och TENA skapar gemensamma interoperabla simuleringar.

Referensuppdrag
Utveckling av simuleringsmodeller

KONTAKTPERSON
Mattias Larsson
Mattias Larsson