KOMMUNIKATIONSSYSTEM I teknikens framkant

Kommunikationssystem

Vi utför uppdrag i den nya teknikens framkant och hjälper våra kunder att hantera utvecklingen av kommunikationssystem

Nya kommunikationskrav från slutanvändare, operatörer och myndigheter innebär stora utmaningar för dagens kommunikationssystem och affärsmodeller. En rad kapacitetsökande teknologier såsom nya frekvensband, små celler, heterogena nät och avancerade antennsystem kombineras för att möta de nya kraven. Moln- och virtualiseringstekniker införs som ett led i IT- och kommunikationskonvergensen.

Referensuppdrag
Synkronisering i mobilnät

Kommunikationssystem
KONTAKTPERSON
Gunilla Rydberg
Gunilla Rydberg