IT-SÄKERHET

IT-säkerhet

Vi erbjuder tjänster som handläggning och beställarstöd inom de regelverk för IT-säkerhet som svenska myndigheter arbetar efter. Det kan gälla stöd vid anskaffning av IT-produkter, eller handläggning av ärenden inom myndigheternas IT-säkerhetsorgan. Våra konsulter arbetar i nära samverkan med uppdragsgivaren för att säkerställa ett gott resultat.

Referensuppdrag
Auktorisation
Certifiering av IT-säkerhet

KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: