INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM, ITS Vi bidrar till snabbare och säkrare transporter

Intelligenta transportsystem, ITS

När kommer godset fram? Vilken är den snabbaste och säkraste vägen? Hur vet räddningstjänsten att transporten innehåller farligt gods?

Sjöland&Thyselius kan tekniken och förstår verksamheten. Vi utför behovs- och kravanalyser, koncept- och affärsutveckling samt expertutredningar åt våra kunder.

I takt med att utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologier går framåt ökar antalet applikationsområden och därmed möjligheterna inom mobilitet, transporteffektivitet och -säkerhet för såväl resenärer, fordon som infrastruktur. Allt eftersom fler fordon utrustas med trådlös kommunikation ökar både tjänsteutvecklingen och affärsmöjligheterna för alla parter.

Referensuppdrag
eCall

 

Intelligenta transportsystem, ITS
KONTAKTPERSON
Gunilla Rydberg
Gunilla Rydberg