INFORMATIONSSYSTEM Rätt information i rätt format, i rätt tid och till rätt person

Informationssystem

Vi kan informationssystem och hjälper kunden att hantera såväl verksamhetens krav som arkitektur och teknikutveckling

Informationssystem är hjärtat i de flesta organisationer, stora som små. Information ska finnas tillgänglig för rätt person, i rätt format och vid rätt tidpunkt, med rätt säkerhetsnivå. Det kan vara frågan om ledningssystem eller verksamhetssystem för ett företag eller en organisation. Många teknologier kan vara inblandade i samma informationssystem och dessa måste samspela väl.

Referensuppdrag
Ramverk för samverkan

Informationssystem
KONTAKTPERSON
Gunilla Rydberg
Gunilla Rydberg