HELHETSÅTAGANDE Från ide till succé

Helhetsåtagande

Helhetsåtaganden

Sjöland&Thyselius erbjuder innovativa kundspecifika lösningar och konsultjänster. Vi har levererat kompletta system inom ett flertal olika områden såsom flygsimulering, geografiska informationssystem, kommunikationssystem och provningsanläggningar.

Sjöland&Thyselius har sedan starten haft två huvudsakliga strategier vad det avser leveranssätt: dels på plats i våra kunders organisationer enligt deras kvalitetssystem och dels med helhetsåtaganden både hos kund och i egna lokaler och efter eget kvalitetssystem. Vi är vana vid att arbeta med helt utlagda ansvarsområden av outsourcingkaraktär och kan därför även erbjuda helhets- och förvaltningsåtaganden där vi ingår i ett fördjupat samarbete med kunden som syftar till att vi tar ett mångårigt ansvar. Vi kan ta på oss ansvar för projekt som innehåller både hårdvara, mjukvara, mekanik, installation och service, även på lång sikt.

Vi har lokaler, utvecklingsmiljöer och ett väl utbyggt nät av underleverantörer för att snabbt kunna hantera uppdrag av växlande karaktär. Vår kompetens inom försvarsindustri, telekom, datakommunikation och fordon i kombination med en mångårig strävan att verka för helhetsåtaganden och en historia av att leverera önskat resultat på tid och inom budget  har gjort att Sjöland&Thyselius idag kan redovisa  ett stort antal lyckade helhetsåtaganden med nöjda kunder.

Referensuppdrag

Fältmätprogram (FmP)
PC Dart
FlightBook SK60
Testanläggning
KONTAKTPERSON
  • Tel.vxl:
  • E-post: