ERBJUDANDEN Vad vi gör

Erbjudanden

Sjöland&Thyselius erbjuder högkvalitativa tjänster för projekt- och verksamhetsledning, arkitektur & kravställning, informationssystem, systemutveckling, intelligenta transport system (ITS), IT-säkerhet, kommunikationssystem, säkerhet och miljö, modellering- och simulering, sensorer & signalbehandling, test och verifiering samt utbildningssystemprojekt

Vi verkar inom försvar och samhällssäkerhet, offentlig sektor samt produktutvecklande organisationer inom framförallt områdena försvar, telekommunikation, transport/ infrastruktur och medicinsk teknik.

Gemensamt för många av våra kunder är att de utvecklar och opererar komplexa tekniska system med långa livscykler och med höga krav på säkerhet och systemtillgänglighet. Vår ambition är att alltid leverera långsiktiga värden och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

Helhetsåtaganden

Vi har förutom expert-/kompetenskonsulting även stor vana av helhetsåtaganden samt outsourcing och har erfarenhet av att ta på oss ansvar för projekt som innehåller både hårdvara, mjukvara, mekanik, installation och service.

Sjöland&Thyselius erbjuder innovativa kundspecifika lösningar och konsultjänster. Vi har levererat kompletta system inom ett flertal olika områden såsom flygsimulering, geografiska informationssystem, kommunikationssystem och provningsanläggningar.

 Blue triangle Läs mer…

Nedan är exempel på helhetsåtaganden som Sjöland&Thyselius gjort.

Fältmätprogram (FmP)
PC Dart
FlightBook SK60
Testanläggning

 

Expert- och kompetenskonsulting

Vi erbjuder våra kunder den senaste kunskapen inom teknik och metodik inom våra huvudområden nedan. Här finns länkar till referensuppdrag inom respektive område.

Arkitektur & kravställning
Kravanalys radarsystem

Informationssystem
Ramverk för samverkan

Intelligenta transportsystem, ITS
eCall

IT-säkerhet
Auktorisation
Certifiering av IT-säkerhet

Kommunikationssystem
Synkronisering i mobilnät

Säkerhet och miljö
Luftvärdighet & teknisk support
VASS –Strics

Modellering & simulering
Utveckling av simuleringsmodeller

Sensorer och signalbehandling

Test och verifiering

Utbildningssystem
FlightBook SK60
Systemarbete träningssimulator

Systemutveckling
Fältmätprogram (FmP)
PC Dart
Produktionssystem
Webbaserade affärssystem